GYS-87 - Historien


Er det noget med uhygge? – Næh - tværtimod!
GYS er et gymnastikhold bestående af meget voksne gymnaster, som gennem hele deres liv har dyrket gymnastik og i en fremskreden alder stadig laver seværdig motionsgymnastik på et højt plan.
Selve navnet GYS 87 er en forkortelse af Gymnaestradaholdet 1987.
Holdet startede som et hold øvede gymnaster mellem 30-50 år fra Fyn/Syd- og Sønderjylland til Gymnaestradaen i Her­ning i 1987.
Under disse dejlige dage i Herning var holdet tilfældigvis indkvarteret på den samme skole som en stor flok Schwei­zi­ske gymnaster. Schweizerne fattede så stor sympati for holdet, at de på stedet inviterede det med til deres kommende Turnfest 1988, der skulle foregå i byen Horgen.
Efter en kort betænkningstid tog holdet imod denne invitation, men da kun knapt halvdelen af holdet kunne fortsætte med træningen, fik de gymnaster, som havde en ægtefælle/kæreste – der vel at mærke kunne lave gymnastik på samme niveau – tilbuddet om at træne med samt deltage i turen.
Veltrænede og med nye serier og folkedanse tog holdet til Schweiz, hvilket blev så stor en succes, at man efter hjemkomsten besluttede at fortsætte med at lave gymnastik sammen.
Derudover besluttede man også, at man gerne ville vise andre, hvordan motionsgymnastik kan laves. At der kan arbej­des på flere niveauer på samme tid, samt at man, selv om man er kommet godt op i årene, stadig kan lave sjov og god gymnastik, bare man holder formen ved lige.
Da disse ting blev besluttet, havde ingen vist forestillet sig, hvilke spændende oplevelser og rejser til mange lande, der ventede.
Udover Schweiz har holdet turneret i Tyskland – Holland – Sverige – Tjekkoslovakiet – Litauen – Rumænien – Norge – Spanien – Sydafrika – Japan – Kina – Argentina – Østrig – Estland – New Zealand – Californien og Brasilien, samt Gymnaestradaerne i Berlin, Gøteborg, Lissabon, Dornbirn og Lausanne.
Holdets sidste udenlandstur gik til Gymnaestradaen 2011 i Lausanne i Schweiz. I jubilæumsåret 2012 gik turen til Island.


Disse mange rejser har givet mange kontakter rundt i verden, og mange af de mennesker, man har gæstet, har været på genvisit i Danmark.
Mange af gymnasterne på holdet har børn, som også er ivrige gymnaster. Derfor lavede man til Kulturbystævnet i København et ”Far-Mor-Barn”-hold, som man kaldte ”GYS og GYSlinge”. Holdet gav en flot opvisning i Fælledparken og senere også to opvisninger ved et stævne i Landgraaf i det sydlige Holland.
Nu kunne man tro, at det er rejser det hele, men det er absolut ikke tilfældet. Holdets fundament er opvisninger her i Danmark, og man har stadig glæden ved at tage ud og inspirere andre samt opleve stemningen ved små såvel som store opvisninger.
Holdet træner 2,5 time 3 torsdage hver måned, og selv om mange må køre langt for at komme til træning, møder man troligt op. Deltagerne på holdet kommer fra Holstedbro og Herning i nord, fra Sønderborg og Løgumkloster i syd, fra Gudme på Fyn i øst og fra Oksbøl i vest. Det er både den solide opvarmning, den inspirerende gymnastik med de gode serier samt det sociale samvær, der binder holdet sammen.
Der er - med nogen udskiftning - til stadighed ca. 40 deltagere på holdet med lige mange af hvert køn.
Derudover er man gode til at trække på hinandens resourcer, så alt det praktiske arbejde er fordelt på mange forskellige hænder. Ud over instruktørerne er der en valgt bestyrelse, der samler trådene, - et gymnastikudvalg, der sammen med instruktørerne strikker serierne sammen, - et tøjudvalg som sørger for nobel påklædning, både når man er på rejse og til opvisningerne, - et rejseudvalg, der finder de bedste rejser til rimelige priser, - et busudvalg med egne chauf­fø­rer samt ikke mindst holdets sidste opfindelse - et rullende fælleskøkken. Alle på holdet bidrager med noget til fælles bedste.
Der er nu gået 25 år siden Herning. I det følgende vil der blive gjort et forsøg på at beskrive lidt af det, holdet har oplevet igennem de forgangne år. Nye interesserede deltagere kan efter behov optages på holdet. Man får uforpligtende lov til at træne med 3 gange, hvorefter man tager en snak med bestyrelsen og gymnastikudvalget om eventuel fortsat deltagelse.