Vores Gymnastik

”GYS-87” er et gymnastikhold bestående af meget voksne gymnaster. Yngste medlem er født i 1964 - og ældste medlem er født i 1944.
Gamle vil nogen sige, ja – men gymnastikken vi laver virker ikke gammel, og selv om bevægelserne tager hensyn til gymnasternes alder, så udfordrer den samtidig gymnasterne til at yde deres bedste for at deltage på gulvet.
Ved at se en opvisning med GYS-holdet, vil man - ud over det gymnastiske - kunne fornemme, at der er liv i de gamle klude endnu, at deltagerne på holdet kan lide hinanden, og at der arbejdes seriøst med gymnastikken.
Den musik vi benytter, er ikke nødvendigvis allernyeste pop – også det – men både klassisk musik og musik fra alverdens lande bruges. Når vi har været på gymnastikturnè i fremmede lande, har vi altid medbragt en serie med musik fra besøgslandet.
Vi har besøgt mange lande – og givet mange opvisninger der, men vores fundament er dog stadig opvisninger i Danmark. Derfor vil vi gerne komme ud til opvisninger her, hvis man måtte mangle et indslag i en eventuel opvisning med noget seværdigt motionsgymnastik. Vi er motionister, ja – nogle endda pensionister, men vi har stadig en glæde ved at tage ud og inspirere andre, samt opleve stem-ningen ved små som store opvisninger.
Holdet består pt. af 25 gymnaster, og vi laver rytmisk gymnastik, - spring, - fællesserier, samt serier kønnene hver for sig.

English

Our gymnastics

GYS87 is a team of grown-up gymnasts who have all practised gymnastics at a high level and at an advanced age still practise general gymnastics worth watching.
The team consists of ca. 25 gymnasts doing rhythmical gymnastics, vaulting, mixed series and series with men and women on their own.
Some people might call us old, indeed- but the gymnastics we do, do not seem old, and even if the movements make allowance for the age of the gymnasts, they are challenged to do their best to participate on the floor.
Watching a display by GYS87 you will – apart from the gymnastics- sense that these “old folks” liven up things in their own way, like each other and work seriously with the gymnastics.
We do not necessarily make use of the latest pop music only, but also classical music and music from all over the world. When we tour around, we always bring a series with music from the country we visit.
The team has been touring all over the world- New Zealand, South Africa, Japan, China, Argentine and most of the European countries and participated in the Gymnaestradas in Amsterdam, Berlin, Gothenburg and Lisbon.
These many travels have given us many contacts around the world and many of the people we have visited, have revisited Denmark.